Kommunikaation apuvälineet

Kommunikaatio-ohjelmistot toimivat kommunikoinnin apuna henkilöille, joiden puheen tuotto on rajoitettua. Ohjelmistojen avulla henkilöllä on mahdollisuus ilmaista itseään kuvien, symbolien sekä tekstin avulla.

Kommunikaatiosovellusten sisältö rakennetaan käyttäjäkohtaisesti sellaiseksi, että se tukee mahdollisimman jouhevasti henkilön arkipäiväisiä viestintätarpeita. Kommunikaatio-ohjelmisto voidaan asentaa tietokoneelle, tai esimerkiksi tabletille, jolloin oikeanlaisilla kiinnitysratkaisuilla laite kulkee käyttäjän mukana paikasta riippumatta. Kommunikaatio-ohjelmistojen käyttö voi tapahtua joko suoraan ruudulta valiten, tai tarvittaessa vaikkapa kytkinaskelluksella tai katseohjauksella. Sisällön suunnittelu on puheterapeuttien ja kommunikaatio-ohjaajien erityisosaamista, mutta teknisen toteutuksen ohjelmistoineen, laitteineen ja kiinnityksineen toimitamme mielellämme ”avaimet käteen” -pakettina.

Älä jää hakemaan oikeita sanoja -
jos on kysyttävää, niin klikkaa alta ja
kommunikoi kanssamme!